Вітаю Вас, Гість

Фінансові звіти про надходження та використання коштів за 2019 рік


 

Звіти за І квартал 2019 року

Код програмної класифікації Форми звітності
Код 0611010 "Надання дошкільної освіти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал (Форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал (Форма №4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами за І квартал  (Фрма №4-2м)

Звіт про заборгованість за бюжетними коштами за І квартал (Форма №7-м)

Код 0611020 "Надання загальної середньої освіти"

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціальною фонду за І квартал  (форма N 4-Зм)

Звіт про заборгованість за бюжетними коштами за І квартал (Форма №7-м)

Код 0611090 "Надання позашкільної освіти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал  (Форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами за І квартал (Фрма №4-2м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціальною фонду за І квартал  (форма N 4-Зм)

Код 0611150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал (Форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами за І квартал (Фрма №4-2м)

Код 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал  (Форма №2м)

Код 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І квартал  (Форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами за І квартал (Фрма №4-2м)

Код 7901010 "Здійснення виконавчої влади у Харківській області"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2м)

Звіти за І півріччя 2019 року

Код програмної класифікації Форми звітності
Код 0611010 "Надання дошкільної освіти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2-м)

  Звіт про надходження та використання коштів отриманих як плата за послуги  (форма №4-1м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7м)
Код 0611020 "Надання загальної середньої освіти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2-м)

  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)
 

Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  (Форма №4-3м)

  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (Форма №7м)
Код 0611090 "Надання позашкільної освіти" Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами  (Форма №4-2м)
  Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  (Форма №4-3м)
Код 0611150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)

 

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)

Код 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)

Код 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)

 

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами  (Форма №4-2м)

Код 7901010 "Здійснення виконавчої влади у Харківській області"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)

Код  0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів "

Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  за                      (Форма №4-3м)

Код 0617370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території"

Звіт про надходження і використання  коштів загального  фонду  (Форма 2м)

Звіти за 9 місяців 2019 року

Код програмної класифікації Форми звітності
Код 0611010 "Надання дошкільної освіти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)

 

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих  як плата за послуги (Форма №4-1м)

 

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7-м)

Код 0611020 "Надання загальної середньої освіти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)

 

Звіт про надходження та використання  коштів, отриманих як плата за послуги (Форма №4-1м)

 

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)

 

Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  (Форма №4-3м)

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7-м)

Код 0611090 "Надання позашкільної освіти"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)

 

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)

 

Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  (Форма №4-3м)

Код 0611150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів"

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)

 

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)

Код 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2-м)
Код 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2-м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)
Код 7901010 "Здійснення виконавчої влади у Харківській області" Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Фонд №2-м)
Код  0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів "

Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  (Форма №4-3м)

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7-м)

Код 0617370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території" Звіт про надходження і використання  коштів загального  фонду  (Форма 2м)

Звіти за 2019 рік

Код програмної класифікації Форми звітності
Код 7901010 "Здійснення виконавчої влади у Харківській області" Баланс (Форма №1-дс)
  Звіт про фінансові результати  (Форма №2-дс)
  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2д)
  Звіт про рух грошових коштів (Форма №3-дс)
  Звіт про власний капітал (Форма №4-дс)
  Примітки до річної фінансової звітнотності (Форма №-5дс)
Код 0611010 "Надання дошкільної освіти" Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2-м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих  як плата за послуги (Форма №4-1м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)
Код 0611020 "Надання загальної середньої освіти"  Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма №2-м)
  Звіт про надходження та використання  коштів, отриманих як плата за послуги (Форма №4-1м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)
  Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  (Форма №4-3м)
  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7-м)
Код 0611090 "Надання позашкільної освіти" Звіт про надходження та використання коштів загального фонду  (Форма №2-м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)
  Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  (Форма №4-3м)
Код  0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів " Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду  (Форма №4-3м)
Код 0617370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території" Звіт про надходження і використання  коштів загального  фонду  (Форма 2м)
Код 0611150 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" Звіт про надходження і використання  коштів загального  фонду  (Форма 2м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)
Код 0615031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" Звіт про надходження і використання  коштів загального  фонду  (Форма 2м)
  Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (Форма №4-2м)
Код 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" Звіт про надходження і використання  коштів загального  фонду  (Форма 2м)
Код 0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти" Звіт про надходження і використання  коштів загального  фонду  (Форма 2м)
Звіт про фінансові результати (Форма №2-дс)
Звіт про рух грошових коштів (Форма №3-дс)
Примітки до річної фінансової звітності (Форма №5-дс)