Вітаю Вас, Гість

Інклюзивне навчання

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.06.2020 № 1/9-302 "Щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами  закладами освіти в літній період"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах від 15 серпня 2011 року № 872 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017)


Презентація "Організація інклюзивного навчання", методист Губар А.В. [завантажити]

Інклюзія в освіті

 Мета інклюзії в освіті полягає у ліквідації соціальної ізольованості (виключення), що є наслідком негативного ставлення до поняття різноманітності. Відправною точкою цього поняття є переконання, що освіта є одним із основоположних прав людини і основою для більш справедливого суспільства.На міжнародній конференції ООН з питань освіти, науки і культури «Інклюзивна освіта: шлях у майбутнє», яка проходила у Женеві в 2008 році, відмічалося, що запровадження інклюзії в освітній сфері не є другорядним, а центральним питанням для забезпечення високоякісної освіти і створення більш інклюзивних суспільств.Соціальна модель розуміння інвалідності стала альтернативою медичної моделі, яка в першу чергу , була спрямована на корекцію розвитку осіб з особливостями психофізичного розвитку чи осіб з особливими потребами.

Інклюзивна освіта визнає, що всі діти можуть повноцінно навчатися, а їх відмінні особливості гідні поваги та є джерелом навчального досвіду для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Інклюзивна освіта – це освітня технологія, яка передбачає навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами у звичайному навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.


 

Інклюзивний навчальний заклад

Інклюзивний навчальний заклад – це заклад освіти, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг, зокрема:

  • адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання;
  • використовує існуючі в громаді ресурси;
  • залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей;
  • створює позитивний клімат у шкільному середовищі.

Керівники навчальних закладів відіграють важливу роль в адаптації шкіл до дітей з особливими освітніми потребами. Вони повинні розробляти та застосовувати більш гнучку процедуру управління, перерозподілу навчальних ресурсів, урізноманітнення можливостей навчання, мобілізації взаємодопомоги, підтримку учнів, які відчувають труднощі у навчанні, і розвитку тісних стосунків із батьками і громадою. Успішне управління школою залежить від активної і творчої участі учителів і персоналу, а також розвитку ефективної взаємодії та роботи у команді для задоволення потреб учнів.

Основні принципи інклюзивного навчального закладу полягають у тому, що:

  • діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;
  • школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання;
  • забезпечення якісної освіти для всіх дітей шляхом розроблення відповідних навчальних планів, здійснення організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських зв’язків зі своїми громадами;
  • діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для успішного процесу навчання;
  • інклюзивні навчальні заклади є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими освітніми потребами та їхніми однолітками.

Інклюзивні навчальні заклади мають забезпечити інклюзивний підхід, який полягає у створенні умов однакового доступу до освіти всіх учнів.

Ключовий принцип, який лежить в основі інклюзивного підходу, полягає в тому, що школи мають бути відкритими для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. До їх числа належать діти з порушеннями психофізичного розвитку, безпритульні і діти, котрі належать до мовних, етнічних чи культурних меншин та інші.

Індивідуальна програма розвитку

Індивідуальна програма розвитку – це письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом та батьками чи опікунами ди- тини. Він закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема визначає характер освітніх послуг та форм підтримки.

Посібник "Індивідуальна програма розвитку" [завантажити]

Презентація "Індивідуальна програма розвитку" [завантажити]